Toegankelijkheidsbeleid Oostende

Beste lezer,
 
Deze tekst bevat de toegankelijkheidsvisie van CD&V Oostende.  Wij hopen jullie via deze tekst te overtuigen van een concreet en duidelijk toegankelijkheidsbeleid. Hierbij zijn wij vooral overtuigd van een horizontaal beleid die in alle beleidsdomeinen van toepassing zal zijn.
 
Deze tekst is daarnaast niet alleen om te overtuigen, maar ook om een discussie op gang te brengen. Een debat waarbij we ons de vraag stellen op welke manier de toegankelijkheid beter kan in Oostende.
 
In het inleidend deel zullen de verschillende termen en facetten rond toegankelijkheid worden uitgelegd.
 
Als volgt zal de wetgeving worden overlopen en  de verschillende initiatieven die op lokaal niveau worden genomen.
 
In ieder onderdeel zal daarbij de visie van CD&V Oostende worden beschreven met enkele initiatieven hoe het beter kan.
 
Als laatste komen dan enkele concrete acties en initiatieven aan bod. Dit zijn acties waarvan CD&V Oostende overtuigd is dat ze de toegankelijkheid kunnen vergroten en daardoor zeker te overwegen zijn.
 
(Online Brochure binnenkort beschikbaar)