Mijn Visie

 

Ik  werd in 2012  aangewezen  om lijsttrekker te zijn op de CV&V – lijst in Oostende.

Ondertussen ben ik sedert 1 januari 2013 Schepen van Stad Oostende.

Wij hebben met CD&V in Oostende al mooie dingen gerealiseerd :

-          De vismijn werd gered en zal dankzij onze CD&V ministers in de Vlaamse regering een nieuwe toekomst krijgen met meer tewerkstelling

-          De luchthaven zal kunnen uitgebouwd worden nu binnenkort een nieuwe uitbating zal kunnen starten en een nieuwe motor vormen voor tewerkstelling en toerisme

-          De zeedijk en Albert I Promenade werd heraangelegd met gelden van Vlaams minister Crevits

-          Camerabewaking kwam er in Oostende dankzij onze inzet  en ondanks de toen toch sterke tegenkanting van onze coalitiepartners

-          Oostende heeft de beste toeristische dienst van de hele kust

-          De financiën bleven onder controle ondanks de bankencrisis

-          Het Economisch Huis werd opgericht na de vorige gemeenteraadsverkiezingen en dit op uitdrukkelijke eis van CD&V die dit in haar verkiezingsprogramma had.

-          Parkeerplaatsen voor zorgverstrekkers kwamen er op onze eis

-          Enz enz

 

OOSTENDE IS MOOI GEWORDEN maar er is nog veel werk te doen !

Ik wil me dan ook inzetten  in de komende 6 jaar ondermeer voor  :

-  het ondernemen in Oostende en het ondersteunen van het ondernemen , vooral in de stadskern. De uitbreiding van de winkelcentra aan de rand van de stad, bedreigt de meestal zelfstandige ondernemers in de binnenstad.

 

Daarvoor kunnen volgende maatregelen worden genomen:

  • de mobiliteit en parkeerbeleid dient aangepakt om Oostendenaar en toerist opnieuw in de stadskern te krijgen.
  •  Meer randparkings, flexibele parkeertarieven per wijk, volgens seizoen of uur van de dag
  • digitale parkeerwijzers op de invalswegen met aanduiding van het aantal beschikbare plaatsen in de parkings kunnen een oplossing bieden

- Oostende is een stad met een sterk verenigingsleven en met veel betrokken burgers.  : elke Oostendenaar  en Oostendse vereniging is het waard om écht gehoord te worden en inspraak te krijgen maar heeft ook zijn verantwoordelijkheid. Goed samenleven  kan immers alleen als elk ook zijn plichten naleeft.

 

-Wie in nood is, moet  geholpen worden. Het heeft geen zin om onze kop in het zand te steken en maatregelen te nemen waardoor fundamenteel de oorzaken van een problematiek niet worden aangepakt. IK denk aan de daklozenproblematiek, drugproblematiek,  de aangroeiende armoede in onze stad en de grote groep van senioren en mindermobielen.

 

-Onze wijken moeten weer een thuis worden voor de bewoners : een gezonde mix van alle bevolkingsgroepen, met  buurtwinkels en ( goed onderhouden  ) groen voor spelende kinderen, bijzondere aandacht voor het wegwerken van de leegstand en uitdrukkelijk kiezen voor inbreidingsprojecten die een wijk een opwaardering geven.

-De tering moet naar de nering worden gezet , ook in het stadsbeleid. De stedelijke financiën moeten ,zoals bij elk huisgezin, goed  worden beheerd.

U weet dat ik van thuis uit de politieke microbe meekreeg. Ik leerde alvast van mijn vader Dries dat politiek in de eerste plaats 'ten dienste' staan is , luisteren naar wat leeft en hard werken voor iedereen.

 Ik wil me de komende 6 jaar graag  inzetten  met enthousiasme en gedrevenheid , en vooral steeds in dialoog  voor een warmer Oostende en met een visie op de toekomst !

Oostende is immers een prachtige stad en wij, Oostendenaars mogen gerust wat fier(der) zijn op onze Stad aan Zee.