De laatste melkboeren van Oostende

In de Gistelsesteenweg 609, boerderij Nieuwenhove, zetten Bernadette Sanders en Peter Scharlaken een lange traditie voort. Ze zijn de laatste ambachtelijke melkboeren van Oostende. De geschiedenis van hun landbouwbedrijf gaat ver terug in de tijd. "Het begon allemaal in 1909, toen mijn overgrootvader Henri vijf koeien hield in de Nieuwpoortsesteenweg, schuin tegenover waar nu het containerpark ligt", vertelt Peter. "Die koeien produceerden tot 60 liter melk per dag. Henri maakte hoeveboter met de overschotten. Alles werd direct verkocht. In die tijd kwamen ook boeren uit Oudenburg, Gistel en Leffinge hun producten in Oostende verkopen. Mijn vader Lucien nam de zaak over in 1956, tot hij zich uiteindelijk in 1972 langs de Gistelsesteenweg vestigde. Wij namen de zaak begin jaren negentig over. Terwijl er na de Tweede Wereldoorlog zowat 200 melkboeren actief waren in de streek, zijn wij vandaag nog de enige. De opkomst van de supermarkt, andere leefgewoonten, strengere reglementeringen hebben dat aantal doen afnemen."

Lees meer