Bruisender uitgaansleven in Oostende

Oostende is van oudsher bekend als een uitgaansstad. Elke bewoner krijgt bovendien vroeg of laat met ‘uitgaan’ te maken, hetzij als uitgaander, hetzij als ouder van een uitgaander, hetzij als bewoner van de binnenstad of als ondernemer in of rond onze uitgaansbuurt.

Een nieuw initiatief moet zorgen voor meer overleg en nog betere samenwerking.

 

 

Oostende beschikt over meer dan 60 uitgaans- en dansgelegenheden, bestaande uit verschillende clubs en cafés die optredens en dansavonden organiseren. Jaarlijks worden ook meerdere festivals georganiseerd zoals Woosha, Ostend Beach, Paulusfeesten,...

 

 

De voorbije jaren werd , na diverse incidenten in en rond de Langestraat, sterk de nadruk gelegd op veiligheid. Dit wierp zijn vruchten af want we horen van zowel Lokale Politie als heel wat uitbaters dat de uitgaansbuurt terug leefbaar en genietbaar is geworden.

 

 

Toch  blijft het Oostends uitgaansleven kampen met een imagoprobleem.

 

 

Daarom moet de eerste prioriteit nu zijn om het uitgaanspubliek zelf ervan te overtuigen dat het niet alleen veilig, maar ook leuk en aantrekkelijk is om uit te gaan in Oostende.

 

 

Samenwerking en overleg is de rode draad door alle beleidsbeslissingen die ik neem.

 

 

Daarom richtte ik een nieuwe stuurgroep op , de werkgroep ‘uitgaan in Oostende’ bestaande uit verschillende partners: Toerisme Oostende, Economisch Huis, Dienst Jeugd, Lokale Politie,

 

Ho.Re.Ca Middenkust, en uiteraard de uitbaters van de verschillende uitgaansgelegenheden.

 

In eerste plaats is het belangrijk om iedereen die betrokken is bij het uitgaan in Oostende rond de tafel te brengen om samen  een nog bruisender uitgaansleven te kunnen realiseren.

 

Door elkaar beter te leren kennen en mekaars standpunten te begrijpen, door een betere en vooral duidelijkere communicatie tussen zowel de stadsdiensten als de lokale horeca tot stand te brengen, kan er effectief samengewerkt worden om het imago van de Oostendse uitgaansbuurt op te krikken.

 

Deze Stuurgroep zal op geregelde tijdstippen samenzitten met slechts 1 doel voor ogen : in samenspraak en overleg de troeven van Oostende als gezellige uitgaansstad nog beter en gecoördineerder te promoten.

 

Reeds in de eerste vergaderingen kwamen vanuit de uitbaters van de uitgaansbuurt heel wat mooie maar vooral realiseerbare ideeën waarop wordt verder gedacht en gewerkt.

 

 

Ik breng u graag later op de hoogte van de verschillende acties die zullen ondernomen worden !