De visie van Krista

Door middel van dialoog, wil ik samen met de inwoners, van Oostende een stad maken die leeft en waar het goed is om te wonen.

Wie ben ik

Sommigen kennen mij als advocaat, anderen als moeder van Pieter en Astrid. Misschien zag je me al eens op het podium voor een toneelopvoering of op een evenement van een Oostendse vereniging. Als schepen ben ik nieuw. Daarom wil ik me hier graag aan u voorstellen.

Krista in dialoog

Politiek is niet alleen een zaak van beroepspolitici. Politiek belangt iedereen aan ! Daarom is het belangrijk om voortdurend in dialoog te gaan met de bewoners en bij te sturen waar nodig.